Over mij

Vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in andere mensen; waarom doet iemand zoals hij of zij doet? Wat is het 'verhaal' achter iemands gedrag? Wat zou hem of haar helpen om...?

Het was dan ook een logische keuze voor mij om (kinder- & jeugd) psychologie te gaan studeren. In 2006 ben ik afgestudeerd en sindsdien werk ik met veel plezier en enthousiasme binnen de jeugdhulpverlening waardoor ik mij heb gespecialiseerd in het (samen)werken met kinderen & jongeren en hun ouders.

 

Tijdens deze 10 jaar in de hulpverlening ben ik erachter gekomen dat het werken met zowel mijn hoofd (kennis en vaardigheden) als mijn hart (intuïtie) mijn kracht is. Als hoogsensitieve professional staan mijn zintuigen 'aan'. Hierdoor ben ik in staat om goed aan te voelen wat degene tegenover mij nodig heeft waardoor hij of zij zich op zijn gemak voelt en tot groei komt. Ik ben daarnaast analytisch, creatief en verbaal sterk waardoor het mogelijk is om snel overzicht te creëren en tot de kern te komen waardoor jij de mogelijkheid krijgt om met deze nieuwe inzichten te komen tot een plan waarmee je je eigen uitdagingen het hoofd gaat bieden. 

 

Cliënten geven mij terug zich gehoord en begrepen te voelen. Ik geloof in een ieders eigen kracht en streef er dan ook naar jou op dat punt te krijgen dat jij je eigen conclusies trekt, je jezelf antwoorden geeft op de vragen die je hebt en je zelf oplossingen verzint voor de problemen waar je tegenaan loopt. 

 

Dit doe ik door goed naar je te luisteren, samen te vatten, niet alleen te praten maar ook (samen) dingen te doen, je een (spreekwoordelijke) spiegel voor te houden en jou in je kracht te zetten om de uitdagingen waar je tegen aan loopt de baas te worden.


Mijn visie

Vanuit Het Sensitieve Brein bied ik informatie over én begeleiding bij hoogsensitiviteit. Ik geloof er in dat het vroegtijdige onderkennen van het aanwezig zijn van deze karaktereigenschap bij kinderen en jongeren en een juiste benadering, kan voorkomen dat zij in de toekomst problemen ontwikkelen of dat de al bestaande problemen verergeren. De diensten die ik aanbied hebben derhalve een preventief en coachend/begeleidend karakter, zijn kortdurend en zijn praktisch/direct toepasbaar van aard.

 

BLOGS

In mijn werk als gedragswetenschapper in de jeugdhulpverlening, speelt het onderwerp 'hoogsensitiviteit' ook een rol. Over mijn persoonlijke ervaringen hiermee, schreef ik drie blogs. Kijk hier voor een link naar mijn blogs. 

Mijn missie

Mijn missie is tweeledig:

 

1) (H)erkenning:

Meer mensen herkennen én erkennen hoogsensitiviteit. 

 

2) Van last naar kracht:

Meer kinderen en jongeren die hoogsensitief zijn weten deze eigenschap (met ondersteuning van de belangrijke volwassenen om hen heen) een plek te geven in hun leven zodat ze er geen last van ervaren maar het juist als een kracht ervaren.

 

Dit doe ik door mij zowel te richten op de hoogsensitieve kinderen/jongeren zelf, als op hun ouders (opvoedondersteuning)  en de andere belangrijke volwassenen om hen heen zoals hun leerkrachten, pedagogisch medewerkers en professionals in de zorg en (jeugd)hulpverlening.

Opleiding & werkervaring

Bij Het Sensitieve Brein combineer ik mijn kennis, vaardigheden en ervaringen:

- als kinder- en jeugdpsycholoog,

- als ambulant pedagogisch gezinsbegeleider,

- als gedragswetenschapper van verschillende afdelingen binnen een instelling voor jeugd- & opvoedhulp (ambulant, dagbehandeling en residentieel),

- en als ervaringsdeskundige op het gebied van hoogsensitiviteit en ouder van een hoogsensitief kind.

 

Overzicht relevante nascholing

- Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid (2016)

- Intelligentie onderzoek bij kinderen en jeugdigen (2016)

-  Handelingsgerichte Diagnostiek (2015) 

- Oplossingsgerichte gespreksvoering (2014)

- Omgaan met gescheiden systemen (2011)

- Competentiegerichte Hulpverlening en managment (2009)

- Families First (2007)