Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit, in Nederland soms ook wel hooggevoeligheid of HSP (= High Sensitive Personality) genoemd, is een begrip waar voor het eerst in 1996 over werd geschreven door psychotherapeute Elaine Aron. In Nederland werd het begrip echter pas later geïntroduceerd toen haar boek The Highly Sensitive Person in 2002 in het Nederlands werd vertaald.

 

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap welke bij ongeveer 15 tot 20% van de mensen voorkomt.

 

Dit betekent dat ongeveer 1 op de 5 kinderen hoogsensitief is.

 

Hoogsensitiviteit is echter geen diagnose zoals ADHD of autisme. Het is een karaktereigenschap welke de 'kleur' van iemands karakter bepaalt samen met alle andere karaktereigenschappen (zoals bijvoorbeeld of iemand meer introvert is of meer extravert).

 

Mensen die hoogsensitief zijn:

- zijn gevoeliger voor prikkels

EN

- hebben een diepgaande en nauwkeurige verwerking van informatie.

 

Kwaliteiten

Een kind/jongere met deze eigenschap heeft veelal mooie kwaliteiten tot zijn beschikking zoals een sterk inlevingsvermogen, creativiteit, hoge mate van zelfbewustzijn, sterk rechtvaardigheidsgevoel, snel overzicht hebben en loyaal zijn. Helaas leidt het hoogsensitief zijn, voor kinderen/jongeren met deze eigenschap of voor hun omgeving, ook geregeld tot uitdagingen of zelfs (sociale, emotionele en/of gedrags-)problemen.

 

Uitdagingen

Kinderen die hoogsensitief zijn, kunnen tegen de volgende problemen aan lopen;

 • gevoelens van (faal)angst of onzekerheid
 • ervaren van intense emoties (zoals huilbuien en woedeaanvallen)
 • neerslachtige gevoelens
 • last hebben van fysieke prikkels (zoals fel licht, harde geluiden, sterke geuren, naadjes in sokken of labeltjes in kleding)
 • last hebben van emotionele prikkels (zoals de sfeer in een groep, de stemming van een ander of leed van anderen)
 • problemen op school (zoals moeite met concentreren, snel afgeleid zijn, omgang met leerkracht)
 • problemen met sociale contacten/in de omgang met leeftijdgenoten (zoals gepest worden, zich niet begrepen voelen, geregeld ruzie hebben)
 • problemen met eten, slapen of zindelijkheid

 

Ouders van een hoogsensitief kind kunnen tegen de volgende uitdagingen aanlopen:

 • ze begrijpen hun kind niet
 • het kind vraagt veel (negatieve) aandacht
 • het kind heeft een erg dwingend karakter (sterke eigen wil)
 • het stellen van grenzen aan het gedrag van het kind en passend straffen en belonen is lastig
 • als ouders op 1 lijn komen in de opvoeding
 • het kind heeft heftige woedeaanvallen of huilbuien
 • het kind zit niet lekker in zijn vel
 • hoe het kind het beste te begeleiden bij de dagelijkse uitdagingen waar het kind buitenshuis tegen aan loopt

 

Heb je het vermoeden dat jouw kind (of een kind in jouw groep) hoogsensitief is? Doe dan hier een test.