voor professionals

Het begrip hoogsensitiviteit lijkt een nog redelijk onbekend onderwerp voor veel professionals. Dit terwijl statistisch gezien hoogsensitiviteit bij 1 op de 5 mensen, die we als professionals zien, een rol zou kunnen spelen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het begrip hoogsensitiviteit.

 

Veel voorkomende vragen van professionals zijn: 

 • Wat is hoogsensitiviteit/hooggevoeligheid?
 • Is het niet gewoon een modeverschijnsel?
 • Hoe herken ik hoogsensitiviteit bij een kind/jongere?
 • Is er bij dit kind/ deze jongere sprake van hoogsensitiviteit? Of van AD(H)D, Autisme?
 • Wat is de relatie tussen hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit?
 • De gebruikelijke opvoedtips aan deze ouders (van een hoogsensitief kind) geven niet het gewenste resultaat. Wat kan ik doen?
 • Hoe kan ik kinderen, jongeren en ouders het beste ondersteunen bij de problemen die ze hebben rondom hoogsensitiviteit?
 • Is er specifieke hulpverlening beschikbaar rondom hoogsensitiviteit?

Het Sensitieve Brein biedt professionals op verschillende manieren de mogelijkheid om antwoord te krijgen op deze vragen:

 • Informatieve lezing
 • Training (jeugdzorgwerkers)
 • Consultatie

Tevens biedt Het Sensitieve Brein aan (vermoedelijk) hoogsensitieve professionals:

 • Individuele coaching

 

Lees hieronder verder voor meer informatie.

 

Informatieve lezing

Mogelijk heb je geen idee wat hoogsensitiviteit is (en wat het niet is). Of misschien heb je al wat gehoord of gelezen over hoogsensitiviteit, maar blijf je nog met vragen zitten en wil je er meer over weten. Of misschien organiseer je een ouderavond/bijeenkomst (als school, CJG of kinderopvang) en schat je in dat de deelnemers informatie over dit onderwerp zullen kunnen waarderen. 

 

Een informatieve lezing van Het Sensitieve Brein kan uitkomst bieden. Tijdens deze lezing wordt er informatie gegeven over hoogsensitiviteit zodat je het begrijpt en weet te herkennen. Tevens worden er praktische tips gegeven afgestemd op de doelgroep. Bijvoorbeeld leerlingen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, (jonge) kinderen bij de kinderopvang (PSZ/KDV/BSO) of kinderen/jongeren en ouders die ambulant begeleid worden. Uiteraard is er tijdens de lezing ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

 

Wil je meer weten over deze informatieve lezing of een lezing over hoogsensitiviteit boeken? Neem dan vrijblijvend contact met me op via het contactformulier of door te mailen naar info@hetsensitievebrein.nl.

 

 

Training jeugdzorgwerkers

Samen met Hooggevoelig Heel Gewoon heeft Het Sensitieve Brein een training voor jeugdzorgwerkers ontwikkeld;

 

Basistraining Hoogsensitiviteit

 

Waar gaat de training over?

 

Hoogsensitiviteit, ook wel hooggevoeligheid genoemd, komt volgens wetenschappelijk onderzoek bij ongeveer 15 tot 20% van de mensen voor. Mensen die hoogsensitief zijn, zijn gevoeliger voor prikkels en hebben een diepgaande en nauwkeurige verwerking van informatie. Dit heeft voordelen, maar kan ook voor uitdagingen zorgen en zelfs leiden tot sociale, emotionele of gedragsproblemen. 

 

Het begrip hoogsensitiviteit lijkt nog redelijk onbekend binnen de reguliere (jeugd)hulpverlening. Dit terwijl statistisch gezien bij 1 op de 5 cliënten die we in de jeugdhulpverlening zien, hoogsensitiviteit een rol zou kunnen spelen. En wanneer dit het geval is, een specifieke ondersteuning en begeleiding van hoogsensitieve cliënten snel tot het voor de cliënt gewenste resultaat kan leiden. 

 

Tijdens deze training staat het begrijpen, (h)erkennen en praktisch benaderen van hoogsensitiviteit centraal. Je leert begrijpen wat hoogsensitiviteit is en wat er precies gebeurt bij iemand die hoogsensitief is. Je wordt op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken rondom wetenschappelijk onderzoek naar hoogsensitiviteit,  je leert hoogsensitiviteit te herkennen bij jouw cliënten en er wordt een link gelegd naar jouw dagelijkse praktijk als jeugdzorgwerker.

 

Resultaat 

 

Na afloop van de training heb jij, als jeugdzorgwerker, een nieuwe en aanvullende kijk op problematiek welke je tegen komt in de jeugdhulpverlening;

 

- Je begrijpt wat hoogsensitiviteit is en wat er gebeurt bij iemand die hoogsensitief is

- Je herkent (signalen van) hoogsensitiviteit in het verhaal van je cliënt

- Je weet de overeenkomsten en verschillen tussen hoogsensitiviteit enerzijds en AD(H)D en een autisme spectrum stoornis             (ASS) anderzijds

- Je weet hoe hoogsensitiviteit kan leiden tot klachten en problemen

- Je weet als jeugdzorgwerker een basishouding aan te nemen welke helpend is in het contact met hoogsensitieve cliënten

- Je weet een aantal algemene tips te geven aan cliënten die hoogsensitief zijn en hier ‘last’ van ondervinden of indien nodig           hen door te verwijzen naar passende hulpverlening.

 

Praktische informatie

 • Na de training ontvang je een certificaat.
 • De training bestaat uit twee dagdelen van ieder 3,5 uur. Je krijgt ook een tussentijdse opdracht die ongeveer 2 uur duurt.
 • Locatie: Eén van de locaties van Care&Able in Rotterdam en omgeving.
 • Accreditatie is verleend door SKJ. Je krijgt 9 geaccrediteerde punten als je deze training hebt gevolgd, vind meer informatie via SKJ198892.
 • De kosten voor deze training bedragen € 150,-

Meer informatie en contact: mail naar info@hetsensitievebrein.nl of bel 06-13568812.

 

Consultatie

Heb je als leerkracht of pedagogisch medewerker een kind in je groep die om het minste of geringste huilt, die steeds maar vragen blijft stellen of die voortdurend bevestiging zoekt en vermoed je dat hoogsensitiviteit een rol zou kunnen spelen?

 

Of.....

 

Begeleid je als hulpverlener een kind/jongere of ouders waarbij je het vermoeden hebt dat de problemen die spelen te maken hebben met hoogsensitiviteit?

 

Ben je op zoek naar een deskundige op het gebied van hoogsensitiviteit om mee te sparren en wat praktische tips van te krijgen voor jouw dagelijkse praktijk? Ik denk graag met je mee!

 

Dit kan in de vorm van een (coachend) consultatiegesprek met jou als professional. Tijdens dit gesprek denk ik met je mee, geef ik antwoorden op je vragen rondom hoogsensitiviteit en coach ik je zodat je je vaardiger voelt in het omgaan met hoogsensitiviteit in jouw dagelijkse praktijk.

 

Mogelijk heb niet jij alleen als professional, maar hebben ook ouders vragen rondom het gedrag van hun kind? De consultatie kan ik dan ook bieden in een uitgebreidere vorm; een screening (door middel van het invullen van vragenlijsten), een observatie (van het kind/de klas of de groep) en een adviesgesprek. (Dit uiteraard enkel na toestemming van de ouders.)

 

Neem gerust vrijblijvend contact met me op om te overleggen wat ik voor je kan betekenen door te mailen naar info@hetsensitievebrein.nl of via het contactformulier.

 

 

Individuele coaching

Veel hoogsensitieve volwassenen blijken in een dienstverlenend beroep te werken, bijvoorbeeld als hulpverlener. Als hulpverlener ben je je eigen middel en kan jouw hoogsensitiviteit bij het uitvoeren van je werkzaamheden voor uitdagingen of zelfs problemen zorgen. 

In mijn werk als gedragswetenschapper binnen de jeugdzorg begeleid ik reeds 10 jaar hulpverleners bij het uitvoeren van hun werk. Deze ervaring in combinatie met mijn kennis en ervaring op het gebied van hoogsensitiviteit, maakt dat ik vanuit Het Sensitieve Brein ook de mogelijkheid bied om hoogsensitieve professionals te coachen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 

Voor jeugdzorgwerkers kan deze coaching gezien worden als (niet-LVSC) supervisie en hierdoor opgevoerd worden in de vrije ruimte en mogelijk vergoed worden door de werkgever.