voor ouders

Op het moment dat een kind wordt geboren, wordt er tevens een ouder 'geboren'. De 'rol' van ouder zijn en het opvoeden van jouw kind, gebeurt zonder vooraf bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Het opvoeden van een kind zorgt voor enorm veel mooie momenten maar kan ook voor uitdagingen zorgen. Wanneer je kind hoogsensitief is, zorgt het mogelijk nog wel vaker voor uitdagingen. 

 

Het Sensitieve Brein biedt ouders de mogelijkheid voor:

  • differentiaaldiagnostiek: antwoord op de vraag 'is mijn kind hoogsensitief? 
  • psycho-educatie: uitleg over hoogsensitiviteit met de koppeling aan jullie dagelijkse praktijk.

Mocht u als ouder(s) hierna behoefte hebben aan ondersteuning in de opvoeding van uw kind, dan verwijs ik u graag door naar mijn collega, Celine van Oord van Opvoeden Centraal. 

 

Differentiaal Diagnostiek

Beantwoording van de vraag: is mijn kind hoogsensitief of niet? (Of is er sprake van iets anders zoals AD(H)D of autisme?)'

 

In overleg met het gezin en overige betrokkenen kan het traject bestaan uit:

  1. een observatie (van het kind) of een gesprek (met de jongere)
  2. een ontwikkelingsanamnese (gesprek met ouders)
  3. het invullen van screenende (kwalitatieve) vragenlijsten door kind/jongere, ouders en eventueel overige betrokkenen zoals leerkracht of pedagogisch medewerker
  4. een analyse van alle verzamelde informatie
  5. Een of meerdere uitkomst- en adviesgesprek (inclusief verslaglegging) 

 

Elk traject is maatwerk en start met een kennismakingsgesprek waarbij de hulpvraag van de ouder(s) in kaart wordt gebracht en een plan van aanpak wordt gemaakt voor de vervolgsessies. Elke sessie duurt 1 uur. De gesprekken vinden bij voorkeur bij de ouder(s) thuis plaats. Afhankelijk van de hulpvraag en in overleg met het de ouder(s) worden het kind/de jongere en eventueel andere belangrijke volwassenen voor het kind/de jongere betrokken bij de begeleiding. 

 

 

Voor de kosten van bovenstaande mogelijkheden en de mogelijkheden voor vergoeding, kijk hier.