VOOR (jong)volwassenen

 

Soms heeft een jongere of volwassene zo'n last van zijn of haar gevoeligheid dat het leidt tot problemen, zoals gedragsproblemen, problemen in de omgang met anderen (bijvoorbeeld met ouders, leerkrachten, leeftijdgenoten, collega's), problemen op school of het werk of emotionele problemen.

 

Het Sensitieve Brein biedt individuele begeleiding aan jongeren vanaf 15 jaar en aan volwassenen.

 

Individuele begeleiding

 

Individuele begeleiding kan helpen:

  • om te leren begrijpen wat hoogsensitiviteit is en wat dit voor hem/haar betekent in het dagelijks leven
  • hoogsensitiviteit bij zichzelf te (h)erkennen
  • praktisch leren omgaan met de eigen hoogsensitiviteit (van last naar kracht) 
  • en de problemen als gevolg van hoogsensitiviteit op te lossen

 

Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en werkvormen zoals Acceptance and Commitment Therapy (ACT), oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, (huiswerk)opdrachten en creatieve werkvormen. 

 

Elk traject is maatwerk en start met een kennismakingsgesprek waarbij de hulpvraag in kaart wordt gebracht en een plan van aanpak wordt gemaakt voor de vervolgsessies. Elke sessie duurt 1 uur. Afhankelijk van de hulpvraag en in overleg met het de jongere worden ouders en eventueel andere belangrijke volwassenen voor de jongere (zoals school) betrokken bij de begeleiding.

  

Voor de kosten van individuele begeleiding en de mogelijkheden voor vergoeding, kijk hier.